Styre og stell i Bestum Stasmusikk

Stasminister Erik Akre Stassekretær Venche Bull Hansen

Styret

Notetilsyn

Gruppeledere

Bankkonto: 1607 57 75192 (Bestum Stasmusikk, c/o Per Musæus, Åsbakken 1 c, 0380 OSLO)

Hovedmeny


Ansvarlig: Cyberminister Erik Bye.