Stasen spiller i Borggården, Oslo Rådhus!

På oppdrag for Internasjonale Science Bibliotekarer.