Traktering i Maridalen før 17. maitoget 2009

Next

Stasen tro til som hjelpekorps på kort varsel - Maridalen skole manglet korps rett før. Stasen er aldri vanskelig å be!


Ansvarlig redaktør: Cyberminister Erik Bye.