Eva-Kristine Hernes - vokalisten vår på filmkonserten

Gabriella's sang - så som fra oven!


Ansvarlig redaktør: Cyberminister Erik Bye.