Stasen spiller i all slags vær! 0 grd og snøslaps!

Til ære for Svensk-Norsk forening for Polititroppene under 2. verdenskrig!!