Velkommen til Stasarkivet

På grunn av en lang historie, stor pågang på stoff og plassmangel blir vi nødt til å flytte deler av hjemmet til nye lokaler, det såkalte arkivet.

For deg som vil drive perledykking i dette arkivet - du er hjertelig velkommen.

Bilder 2 Bilder 3 Det musikalske (gl.) Historien (gl.) Musikk (gl.) Gammelboka

Hjem igjen


Ansvarlig: Cyberminister Erik Bye